Completorium Cassoviense 26

Posted in Completorium Cassoviense at 1:00 PM

Completorium Cassoviense 26

Májové completorium sa uskutoční v nedeľu 12.5.2013 o 19:00 kaplnke sv. Michala Archanjela v Košiciach.

V koncertnej polhodinke uvedieme v spolupráci so študentmi košického konzervatória a ďalšími hosťami pod vedením Adriána Harvana vybrané časti z diela Antonia Vivaldiho – Gloria (RV 589). Tento hudobný program uvedieme aj pri sv. Omši 5.5.2013 o 20:00 v kostole Najsv. Trojice (premonštráti) v Košiciach.

1 Comment »

  1. Veronika said,

    13 May 2013 at 4:45 PM

    Bol to naozajstný zážitok včera! Úchvatné prevedenie, odhodlanie účinkujúcich napriek skromnému počtu divákov, atmosféra vtiahnutia do hudby- modlitby ešte umocnená komorným a sakrálnym prostredím … Môžem povedať, že po celom týždni rôznorodých akcií v Košiciach som konečne zažila mesto kultúry. Veľká vďaka všetkým

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment