Completorium Cassoviense 27

Posted in Completorium Cassoviense June 4, 2013 at 9:44 PM

Completorium Cassoviense 26

Aj v júni sa uskutoční naše pravidelné completoriumv nedeľu 9.6.2013 o 19:00 kaplnke sv. Michala Archanjela v Košiciach.

V koncertnej polhodinke sa zameriame najmä na spevy zo sviatku “Božieho tela”.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment