Completorium Cassoviense 28

Posted in Completorium Cassoviense at 11:35 PM

Júlové completorium sa koná v nedeľu 7.7.2013 o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach. V koncertnej polhodinke sa vám bude vokálny súbor Gregoriana “prihovárať” najmä v staroslovienčine.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment