Completorium Cassoviense 28

Tématika: Completorium Cassoviense o 23:35

Júlové completorium sa koná v nedeľu 7.7.2013 o 19:00 v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach. V koncertnej polhodinke sa vám bude vokálny súbor Gregoriana “prihovárať” najmä v staroslovienčine.