Completorium Cassoviense 29

Posted in Completorium Cassoviense at 2:15 PM

Aj v auguste sa bude konať naše pravidelné podujatiev nedeľu 11.8.2013 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela. Srdečne Vás pozývame!

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment