Completorium Cassoviense 29

abgelegt in Completorium Cassoviense um 14:15

Aj v auguste sa bude konať naše pravidelné podujatiev nedeľu 11.8.2013 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela. Srdečne Vás pozývame!