Bez šepkára

Posted in Events October 18, 2013 at 9:02 AM

Completorium Cassoviense 31

Posted in Completorium Cassoviense October 4, 2013 at 4:22 PM

Októbrové completorium sa bude konať v nedeľu 6.10.2013 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela. Srdečne Vás pozývame!