Bez šepkára

Tématika: Podujatia o 9:02

Completorium Cassoviense 31

Tématika: Completorium Cassoviense o 16:22

Októbrové completorium sa bude konať v nedeľu 6.10.2013 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela. Srdečne Vás pozývame!