Completorium Cassoviense 32

abgelegt in Completorium Cassoviense um 19:44

Novembrové completorium sa koná v rámci Festivalu sakrálneho umenia v nedeľu 17.11.2013 o 19:00 v kaplnke sv. Michala v Košiciach. V koncertnej polhodinke vystúpi košická dievčanská schola s názvom Voces Gregorianae Casovienses pod vedením Jána Veľbackého.

Voces Gregorianae Cassovienses