Harmonia Pastoralis

Srdečne Vás pozývame na predvianočné koncerty pod názvom Harmonia Pastoralis, v ktorých vokálny súbor Gregoriana v spolupráci so súborom Ritornello pod vedením jeho umeleckého vedúceho Michaela Pospíšila uvedie pamiatky zo slovenských zborníkov 18. storočia. Hlavným bodom programu je Missa in F františkánskeho skladateľa Juraja Zruneka (1736 – 1789). Toto jeho dielo (donedávna pripisované jeho spolubratovi […]

Continue Reading