Harmonia Pastoralis

Koncert Harmonia Pastoralis

Srdečne Vás pozývame na predvianočné koncerty pod názvom Harmonia Pastoralis, v ktorých vokálny súbor Gregoriana v spolupráci so súborom Ritornello pod vedením jeho umeleckého vedúceho Michaela Pospíšila uvedie pamiatky zo slovenských zborníkov 18. storočia.

Hlavným bodom programu je Missa in F františkánskeho skladateľa Juraja Zruneka (1736 – 1789). Toto jeho dielo (donedávna pripisované jeho spolubratovi Edmundovi Paschovi) jedinečným spôsobom prepája prvky európskeho baroka so slovenským folklórom.

Koncerty sa uskutočnia v nasledovných mestách a termínoch:

  • Bardejov, bazilika sv. Egídia, 21.12.2013 o 15:30
  • Prešov – Nižná Šebastová, farský kostol Najsv. mena Ježiš a Mária, 21.12.2013 o 19:00
  • Košice – Seminárny kostol sv. Antona paduánskeho (františkánsky), 22.12.2013 o 18:00

Vstup na všetky koncerty je voľný.
Srdečne pozývame Vás i Vašich priateľov.

Na plagáte je použitý betlehem zo šúpolia z dielne Márie Teplanovej z Levíc, fotka vznikla v ateliéri Meraja, grafické spracovanie Patrik  Dudits.
Do pozornosti dávame aj pekný článok Ľudovíta Petraška o Jurajovi Zrunekovi vo Farskom liste z Nižnej Šebastovej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *