Music of the Medieval Rites

Hudba stredovekých rítov je názov medzinárodného projektu, ktorého cieľom je priblížiť hudbu, ktorá sa používala pri kresťanských obradoch počas prvého milénia – pred zavedením jednotného rímskeho obradu.

V rámci tohoto projektu sa uskutoční spolu šesť koncertov v šiestich európskych krajinách (Francúzsko, Veľká Británia, Fínsko, Taliansko, Portugalsko, Slovensko). Jeden z nich sa uskutoční v nedeľu 26.1.2014 o 18:00 v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

V podaní vokálneho súboru Gregoriana tu zaznie starorímskybeneventský chorál v konfrontácii s gregoriánskym chorálom. Celý program je zostavený zo spevov Veľkého týždňa a bude doplnený o polyfónne diela z kódexu Anny Hansen Schuman (Bratislava 1571) a z Košického polyfónneho zborníka (1598).

Všetkých šesť koncertov bude zaznamenaných miestnymi rozhlasovými stanicami a odvysielaných v rámci programu Európskej vysielacej únie (EBU).

Viac informácií na stránke projektu: musicofthemedievalrites.com

Graduale “Christus factus est” v starorímskej verzii.
Cologny, Fondation Martin Bodmer,
Cod. Bodmer 74, f. 75r – Gradual · Tropary · Sequentiary.
(http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/cb/0074)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *