Completorium Cassoviense 35

Posted in Completorium Cassoviense at 9:38 AM

Februárové completorium s koncertnou polhodinkou v podaní vokálneho súboru Gregoriana sa uskutoční 9.2.2014 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela.