Completorium Cassoviense 35

abgelegt in Completorium Cassoviense um 9:38

Februárové completorium s koncertnou polhodinkou v podaní vokálneho súboru Gregoriana sa uskutoční 9.2.2014 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela.