Completorium Cassoviense 37

abgelegt in Completorium Cassoviense April 1, 2014 um 14:13

Aprílovým completoriom sa začína už štvrtý ročník tohto nášho pravidelného podujatia.

Prijmite pozvanie do Kaplnky sv. Michala archanjela v nedeľu 6.4.2014 o 19:00.

Completorium Cassoviense 37