Completorium Cassoviense 39

Posted in Completorium Cassoviense June 4, 2014 at 10:36 AM

V deň slávnosti Zoslania Ducha svätého — 8.6.2014 o 19:00 sa bude v kaplnke sv. Michala v Košiciach konať 39. completorium.

Srdečne Vás pozývame!

Completorium 39

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment