Completorium Cassoviense 40

Posted in Completorium Cassoviense at 10:40 AM

Najbližšie completorium sa bude konať v nedeľu 6.7.2014 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Už tradične v koncertnej polhodinke júlového completoria ustupuje latinčina do úzadia v prospech cirkevnej slovančiny. V podaní vokálneho súboru Gregoriana zaznejú okrem iných diela N. Kedrova, S. Rachmaninova i I. Stravinského.

Completorium Cassoviense 40