Completorium Cassoviense 41

Posted in Completorium Cassoviense at 8:16 AM

Augustové completorium sa bude konať v nedeľu 10.8.2014 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Completorium Cassoviense 41