Completorium Cassoviense 41

abgelegt in Completorium Cassoviense um 8:16

Augustové completorium sa bude konať v nedeľu 10.8.2014 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Completorium Cassoviense 41