Completorium Cassoviense 42

abgelegt in Completorium Cassoviense September 2, 2014 um 15:20

Septembrové completorium sa uskutoční v nedeľu 7.9.2014 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach. Hosťom koncertnej polhodinky bude talentovaný organista, študent Musikhochschule Lübeck (Nemecko) — František Beer.

Completorium Cassoviense 42