Completorium Cassoviense 44

Posted in Completorium Cassoviense at 9:35 AM

Novembrové Completorium sa bude konať v rámci 25 ročníka Festivalu sakrálneho umenia v nedeľu 9.11.2014 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Completorium 44

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment