Vianočný zájazd

Posted in Concerts December 23, 2014 at 12:02 AM

Completorium Cassoviense 45

Posted in Completorium Cassoviense December 4, 2014 at 7:15 AM

Adventné completorium sa koná v nedeľu 7.12.2014 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Completorium Cassoviense