Completorium Cassoviense 52

Posted in Completorium Cassoviense July 2, 2015 at 8:58 AM

Koncertná časť júlového completoria bude už tradične zameraná na kresťanský východ…

Completorium Cassoviense 52