Completorium Cassoviense 52

abgelegt in Completorium Cassoviense um 8:58

Koncertná časť júlového completoria bude už tradične zameraná na kresťanský východ…

Completorium Cassoviense 52