Completorium Cassoviense 56

Posted in Completorium Cassoviense at 1:15 PM

Completorium Cassoviense 56

Novembrové completorium sa koná v rámci Festivalu sakrálneho umenia.