Completorium Cassoviense 56

abgelegt in Completorium Cassoviense um 13:15

Completorium Cassoviense 56

Novembrové completorium sa koná v rámci Festivalu sakrálneho umenia.