Completorium Cassoviense 56

Tématika: Completorium Cassoviense November 6, 2015 o 13:15

Completorium Cassoviense 56

Novembrové completorium sa koná v rámci Festivalu sakrálneho umenia.