Completorium Cassoviense 56

Tématika: Completorium Cassoviense o 13:15

Completorium Cassoviense 56

Novembrové completorium sa koná v rámci Festivalu sakrálneho umenia.