Completorium Cassoviense 58

Posted in Completorium Cassoviense at 3:31 PM

So želaním všetkého dobrého v Novom Roku 2016 prijmite aj pozvanie na vianočné Completorium Cassoviense, ktoré sa koná v nedeľu 3.1.2016 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Completorium Cassoviense 58

Februárové completorium plánujeme na 14.2.2016.

Completorium Cassoviense 57

Posted in Completorium Cassoviense at 9:05 PM