Completorium Cassoviense 58

Tématika: Completorium Cassoviense o 15:31

So želaním všetkého dobrého v Novom Roku 2016 prijmite aj pozvanie na vianočné Completorium Cassoviense, ktoré sa koná v nedeľu 3.1.2016 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Completorium Cassoviense 58

Februárové completorium plánujeme na 14.2.2016.

Completorium Cassoviense 57

Tématika: Completorium Cassoviense o 21:05