Completorium Cassoviense 62

Posted in Completorium Cassoviense at 10:35 AM

Májové completorium sa uskutoční v nedeľu 15.5.2016 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.
V rámci koncertnej polhodinky vystúpi aj “Duo pro Musica“.

Completorium Cassoviense 62

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment