Completorium Cassoviense 62

abgelegt in Completorium Cassoviense Mai 13, 2016 um 10:35

Májové completorium sa uskutoční v nedeľu 15.5.2016 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.
V rámci koncertnej polhodinky vystúpi aj “Duo pro Musica”.

Completorium Cassoviense 62