Completorium Cassoviense 66

Posted in Completorium Cassoviense at 8:12 PM

Septembrové completorium sa bude konať v nedeľu 11.9.2016 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Hlavným hosťom koncertnej polhodinky bude český hudobník – hráč na historický dychový hudobný nástroj  cinkMiroslav Kůzl.

Completorium Cassoviense 66