Completorium Cassoviense 68

abgelegt in Completorium Cassoviense November 4, 2016 um 14:32

Novembrové completorium sa koná v nedeľu 6.11.2016 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Completorium Cassoviense 68