Completorium Cassoviense 69

abgelegt in Completorium Cassoviense Dezember 7, 2016 um 17:04

Adventné completorium sa koná v nedeľu 11.12.2016 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Completorium Cassoviense 69