Completorium Cassoviense 71

Posted in Completorium Cassoviense February 9, 2017 at 4:37 PM

Februárové completorium sa uskutoční v nedeľu 12.2.2017 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Completorium Cassoviense 71