Completorium Cassoviense 71

abgelegt in Completorium Cassoviense Februar 9, 2017 um 16:37

Februárové completorium sa uskutoční v nedeľu 12.2.2017 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Completorium Cassoviense 71