Completorium Cassoviense 77

abgelegt in Completorium Cassoviense August 9, 2017 um 19:49

Augustové completorium sa uskutoční v nedeľu 20.8.2017 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala v Košiciach.

Completorium Cassoviense 77

Nasledujúci plánovaný termín je 10. september.