Completorium Cassoviense 78

Posted in Completorium Cassoviense September 5, 2017 at 10:24 PM

Septembrové completorium sa uskutoční v nedeľu 10.9.2017 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Completorium Cassoviense 78

Plánovaný októbrový termín je 15.10.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment