Completorium Cassoviense 79

Posted in Completorium Cassoviense October 11, 2017 at 9:52 AM

V najbližšiu nedeľu — 15.10.2017 o 19:00 sa koná októbrové completorium.

Completorium Cassoviense 79

Novembrové stretnutie plánujeme na 12.11.2017