Completorium Cassoviense 81

Posted in Completorium Cassoviense December 6, 2017 at 10:45 AM

Adventné completorium sa koná v najbližšiu nedeľu — 10.12.2017 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment