Completorium Cassoviense 84

Posted in Completorium Cassoviense March 7, 2018 at 12:47 PM

Marcové — pôstne completorium sa bude konať v nedeľu 11.3.2018 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Completorium Cassoviense 84

Aprílové completorium ja naplánované na termín 8.4.2018

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment