Completorium Cassoviense 87

Posted in Completorium Cassoviense at 1:15 PM

Júnové completorium sa koná podľa plánu – v nedeľu 10.6.2018 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Júlový termín je naplánovný na 8.7.2018.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Leave a Comment