Completorium Cassoviense 90

Tématika: Completorium Cassoviense o 10:05

Septembrové completorium sa koná podľa plánu – v nedeľu 9.9.2018 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Plánovaný októbrový termín je 7.10.2018.