Completorium Cassoviense 91

Posted in Completorium Cassoviense at 12:42 PM

Najbližšie completorium sa koná v nedeľu 7.10.2018 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela.

Novembrový termín je 11.11.2018.