Completorium Cassoviense 92

Posted in Completorium Cassoviense at 12:30 PM

Najbližšie completorium sa koná v nedeľu 11.11.2018 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela.

Decembrový – adventný termín je 9.12.2018.