Completorium Cassoviense 92

Tématika: Completorium Cassoviense o 12:30

Najbližšie completorium sa koná v nedeľu 11.11.2018 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela.

Decembrový – adventný termín je 9.12.2018.