Completorium Cassoviense 93

abgelegt in Completorium Cassoviense um 7:07

Adventné completorium sa koná v nedeľu 9.12.2018 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Vianočný termín je 6.1.2019.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URL

Kommentar schreiben