Completorium Cassoviense 95

Posted in Completorium Cassoviense at 4:04 PM

Ferbruárové completorium sa koná v nedeľu 10.2.2019 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Termín marcového completoria je 10.3.2019.