Completorium Cassoviense 95

abgelegt in Completorium Cassoviense um 16:04

Ferbruárové completorium sa koná v nedeľu 10.2.2019 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Termín marcového completoria je 10.3.2019.