Completorium Cassoviense 96

Posted in Completorium Cassoviense at 7:53 PM

Marcové completorium sa koná v nedeľu 10.3.2019 o 19:00 v Kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach.

Aprílový termín je 7.4.2019.